plen

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 01/11/2017 z dn. 07.11.2017 na wyłonienie wykonawcy audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla NOWE S.A. w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt.  „Poprawa konkurencyjności firmy Nowe S.A. poprzez zarządzanie wzornictwem” w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap I.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie

Załącznik nr 4 – Lista zrealizowanych projektów

Załącznik nr 5 – Lista ekspertów wymaganych

org_14014571257436108395
ifs_hpc BRC-1 Gazele-Biznesu-2