plen

Fundusze Europejskie

Firma NOWE S.A. uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Wartość projektu: 12 521 960,00 zł

Wartość dofinansowania: 5 991 013,50 zł

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania polimerowych produktów zapachowych wzbogaconych odpadem roślinnym.

Krótki opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie wdrożenia innowacyjnej technologii wytwarzania polimerowych produktów zapachowych wzbogaconych odpadem roślinnym celem wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

 

Firma NOWE S.A. uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Rodzaj projektu: Nadzwyczajny

Wartość projektu: 127 128,00 zł

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla NOWE S.A.

Krótki opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).